Ditt syn

Synsundersøkelse-briller-linser-øyehelse 

En synsundersøkelse bør foretas regelmessig. Hvor ofte avtales etter behov. Synsundersøkelsen starter med en anamnese som kartlegger relevante helseopplysninger og den enkeltes behov for synshjelpemidler.

Undersøkelsen fortsetter med ulike tester uti fra behov.

I tillegg til at vi holder oss faglig oppdatert, har vi instrumenter og utstyr som gjør oss i stand til å vurdere videre henvisning til spesialist eller annet helsepersonell.Netthinnefotografering med Opto Map

Synet er viktig--- når tok du en synsundersøkelse sist?

Tekst