Ditt syn

Barn og syn

Ser dårlig på avstand, lesevansker, samsynsproblemer

Synet kan være hovedårsak til nedsatt leseevne og kan gi konsentrasjonsproblemer. Har du mistanke om at barnet ditt har nedsatt synsskarphet eller samsynsproblemer, bør man oppsøke optiker for å foreta en synsundersøkelse.

Indikasjoner på at man bør vurdere det kan være:

  • er anstrengt og sliten i øynene
  • ser dårlig på lang avstand
  • har ofte hodepine
  • lukker eller dekker til det ene øyet
  • holder boken tett opp til ansiktet ved lesing
  • bytter om bokstaver eller bruker fingeren for å følge linjen
  • ønsker ikke å lese
  • redusert konsentrasjonsevne