Barn og syn

Ser dårlig på avstand, lesevansker, samsynsproblemer   

Tekst